We Found it

Näimme koivuja - We saw birches - Мы видели березы

Näimme koivuja - We saw birches - Мы видели березы

Siellä oli kuuraa - There was frost - Был мороз

Siellä oli kuuraa - There was frost - Был мороз

Otin kuvia hänestä - I took photos of her - Я взял фотографии с ней в их

Otin kuvia hänestä - I took photos of her - Я взял фотографии с ней в их

Siellä oli kaislikkoa - There were reeds -  Tам был тростник

Siellä oli kaislikkoa - There were reeds -  Tам был тростник

Siellä oli jäätä - There was ice - Tам был лед

Siellä oli jäätä - There was ice - Tам был лед